Jumat, 06 April 2012

HADIS BAB 4 HAID

154. Hadis riwayat Aisyah ra. ia berkata,
apabila salah seorang di antara kami (istri Nabi) sedang haid, Rasulullah saw. menyuruhnya memakai izaar, kemudian beliau melakukan mubasyarah (hubungan seksual tanpa senggama) dengannya
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 440

155. Hadis riwayat Maimunah ra. ia berkata,
Rasulullah saw. biasa melakukan hubungan seksual tanpa senggama dengan istri-istri beliau -di saat mereka sedang haid- di luar izaar
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 442

156. Hadis riwayat Ummu Salamah ra. ia berkata,
ketika aku sedang berbaring bersama Rasulullah saw. dalam satu selimut, tiba-tiba aku haid, aku keluar dengan pelan-pelan lalu mengambil pakaian khusus waktu haid. Rasulullah saw. bertanya kepadaku, Apakah kamu datang bulan ؟ Aku jawab, Ya. Beliau memanggilku dan aku berbaring lagi bersama beliau dalam satu selimut. Zainab binti Ummu Salamah berkata, dia (Ummu Salamah) dan Rasulullah saw. mandi junub bersama dalam satu bejana
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 444

157. Hadis riwayat Aisyah ra. bahwa,
Nabi saw. apabila sedang beriktikaf, beliau mendekatkan kepalanya padaku, lalu aku menyisir rambut beliau. Beliau tidak masuk rumah, kecuali jika ada tuntutan kemanusiaan
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 445

158. Hadis riwayat Aisyah ra. ia berkata,
Rasulullah saw. pernah berbaring di pangkuanku sambil membaca Al Qur'an, sementara aku sedang haid
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 454

159. Hadis riwayat Ali ra. ia berkata,
Aku adalah lelaki yang sering mengeluarkan mazi, akan tetapi aku malu menanyakan langsung kepada Nabi saw. mengingat posisi putri beliau. Aku menyuruh Miqdad bin Aswad untuk menanyakannya kepada beliau. Beliau bersabda, Hendaknya ia membasuh kemaluannya sebelum berwudu
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 456

160. Hadis riwayat Ibnu Abbas ra. bahwa
Nabi saw. pernah bangun di tengah malam dan melaksanakan hajatnya. Setelah itu beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, lalu tidur lagi
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 459

161. Hadis riwayat Aisyah ra. bahwa,
Rasulullah saw. apabila mau tidur sedangkan beliau junub, beliau berwudu seperti wudu untuk salat
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 460

162. Hadis riwayat Ibnu Umar ra. ia berkata,
sayidina Umar berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh kami tidur dalam keadaan junub. Rasulullah menjawab, Ya, boleh. Jika dia berwudu
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 462

163. Hadis riwayat Ummu Sulaim ra. bahwa
dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang wanita yang mimpi seperti apa yang diimpikan pria. Rasulullah saw. bersabda, Apabila wanita itu bermimpi seperti itu, hendaklah dia mandi. Ummu Sulaim berkata saya malu. Pada hal apakah itu mungkin ؟ Nabiyullah saw. bersabda, Mungkin saja. Lalu dari mana terjadi persamaan ؟ mani laki-laki itu kental dan berwarna putih, sedang mani wanita encer dan berwarna kuning. Mana yang lebih tinggi atau mendahului dari dialah terjadinya kemiripan
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 469

164. Hadis riwayat Ummu Salamah ra. ia berkata,
Ummu Sulaim pernah datang kepada Nabi saw. mengatakan, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi jika ia bermimpi ؟ Rasulullah saw. bersabda, Ya, apabila ia melihat air mani Ummu Sulaim berkata lagi, Ya Rasulullah! apakah seorang wanita juga bermimpi ؟ Beliau bersabda, Rugilah kamu! Lalu dengan apa anaknya dapat menyerupai dia
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 471

165. Hadis riwayat Aisyah ra. ia berkata,
bahwa Rasulullah saw. bila mandi junub, mulai dengan membasuh kedua tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, kemudian membasuh kemaluannya. Setelah itu berwudu seperti berwudu untuk salat lalu menyelai rambut dengan jari-jari setelah beliau anggap merata, beliau menciduk dengan kedua tangan dan dibasuhkan ke kepala sampai tiga kali cidukan, kemudian menyiram seluruh tubuh, terakhir membasuh kaki beliau
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 474

166. Hadis riwayat Maimunah ra. ia berkata,
aku pernah menyodorkan air kepada Rasulullah saw. untuk mandi junub. Beliau membasuh kedua telapak tangan dua atau tiga kali, kemudian memasukkan tangan ke dalam wadah, lalu menuangkan air ke faraj beliau dan membasuhnya dengan tangan kiri. Setelah itu menekan tangan kiri ke tanah dan menggosoknya keras-keras, lalu berwudu seperti wudu salat, kemudian menuangkan air ke kepala dengan tiga kali cidukan telapak tangan. Selanjutnya beliau membasuh seluruh tubuh lalu bergeser dari tempat semula dan membasuh kedua kaki. Aku mengambil saputangan untuk beliau, tetapi beliau menolak
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 476

167. Hadis riwayat Aisyah ra.
dari Abu Salamah bin Abdur Rahman ia berkata, aku mendatangi Aisyah ra beserta saudara laki-lakinya yang juga saudaraku sesusuan. Saudaranya itu bertanya tentang cara mandi junub Nabi saw. Aisyah minta wadah ukuran satu shaa', lalu ia mandi didepan kami dengan memakai tabir. Ia menuangkan air ke kepalanya tiga kali. Abu Salamah mengomentari, istri-istri Nabi saw. selalu memotong rambut mereka pendek-pendek sampai sebatas telinga
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 481

168. Hadis riwayat Maimunah ra, istri Nabi saw.
dari Ibnu Abbas ia berkata, Maimunah ra. mengabarkan kepadaku bahwa ia mandi bersama Nabi saw. dalam satu bak
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 486

169.    Hadis riwayat Ibnu Abbas ra. ia berkata,
Rasulullah saw. mandi dengan memakai sisa air Maimunah
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 487

170. Hadis riwayat Ummu Salamah ra.
dari Zainab binti Ummu Salamah ia berkata bahwa Ummu Salamah ra. dan Rasulullah saw. pernah mandi junub dari satu bak
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 488

171. Hadis riwayat Anas ra. ia berkata,
Rasulullah saw. mandi dengan lima makkuk (1 makkuk=4,717 liter) air dan berwudu dengan satu makkuk
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 489

172. Hadis riwayat Jubeir bin Mut'im ra. ia berkata,
beberapa orang sahabat belajar cara penggunaan air sewaktu mandi di harapan Rasulullah, sebagian mereka berkata, kalau aku, aku menuangkan air ke kepalaku dengan tiga kali cedokan tangan
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 493

173. Hadis riwayat Jabir bin Abdillah ra. ia berkata,
sebuah delegasi Tsaqif pernah menyampaikan kepada Rasulullah saw, daerah kami adalah daerah dingin, bagaimana cara kami mandi ؟ Beliau bersabda, Kalau aku, maka aku tuangkan air tiga kali di kepalaku
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 495

174. Hadis riwayat Aisyah ra.
dari Ubaid bin Umair ia berkata, Aisyah menyampaikan bahwa Abdullah bin Amru memerintahkan para wanita untuk mengurai rambutnya di saat mandi, Aisyah berkata, betapa anehnya Ibnu Amru ini. Ia menyuruh para wanita untuk mengurai rambutnya saat mandi, mengapa tidak menyuruh agar mencukur rambutnya saja ؟ Sungguh aku pernah mandi bersama Rasulullah saw. dari satu wadah, dan aku tidak menyiram kepalaku lebih dari tiga siraman
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 498

175. Hadis riwayat Aisyah ra. ia berkata,
Ada seorang wanita bertanya kepada Nabi saw. tentang cara wanita mandi haid. Perawi hadis berkata, Aisyah menjelaskan bahwa beliau telah mengajarkan cara mandi kepada wanita tersebut. (Diantara sabda beliau), Kamu ambil kapas yang diberi perfum, lalu bersihkan dirimu dengan kapas itu. Wanita itu berkata, Bagaimana caranya ؟ Beliau bersabda, Maha suci Allah! Ya, kamu gunakan untuk bersuci. Beliaupun menghilang. (Sofyan bin Uyainah memberi isyarat tangan kepada kami pada wajahnya). Perawi hadis melanjutkan ceritanya, Aisyah berkata, setelah aku tahu maksud Rasulullah, aku tarik wanita itu, lalu aku berkata, kepadanya, bersihkan bekas darah haidmu dengan kapas itu
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 499

176. Hadis riwayat Aisyah ra. ia berkata,
Fatimah binti Abu Hubaisy pernah meminta fatwa kepada Nabi saw, Ya Rasulullah saw! saya adalah wanita yang istihadlah (mengelurkan darah di luar waktu haid atau nifas) sehingga saya tidak pernah suci. Apakah saya boleh meninggalkan salat ؟ Beliau bersabda, Tidak. Itu hanya bagikan keringat. Apabila haidmu datang, tinggalkanlah salat, bila sudah berhenti, bersihkan darah itu dari dirimu kemudian salat
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 501

177. Hadis riwayat Aisyah ra. ia berkata,
Ummu Habibah binti Jahsy pernah meminta fatwa kepada Rasulullah saw, mengatakan saya sedang istihadlah (mengeluarkan darah bukan haid atau nifas). Rasulullah menjawab, Itu hanya bagaikan keringat. Mandilah kemudian salat. Wanita itupun selalu mandi di saat mau melaksanakan salat
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 502

178. Hadis riwayat Aisyah ra. bahwa
seorang wanita bertanya kepadanya, Apakah salah seorang diantara kami harus mengada salat pada masa haid ؟ Aisyah berkata, Apakah kamu golongan Haruriyah ؟ Dulu, pada masa Rasulullah saw. diantara kami ada wanita yang haid tetapi tidak diperintahkan mengada salatnya
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 506

179. Hadis riwayat Ummi Hani binti Abu Talib ra. ia berkata,
Pada tahun penaklukan kota Mekah aku mengunjungi Rasulullah saw. Aku dapati beliau sedang mandi, sementara Fatimah, putri beliau, menutupi beliau dengan pakaian
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 509

180. Hadis riwayat Maimunah ra. ia berkata,
Aku mengambilkan air untuk Nabi saw. dan menutupi beliau, lalu beliau mandi
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 511

181. Hadis riwayat Abu Hurairah ra. bahwa
Rasulullah saw. pernah bersabda, Pada zaman dahulu, orang-orang Israel mandi telanjang, mereka saling memandang aurat temannya, sementara Musa as. mandi seorang diri. Mereka berkata, Demi Allah yang menciptakan, Musa tidak mau mandi bersama kita hanya karena buah pelirnya besar. Pada suatu hari Musa pergi mandi, pakaiannya diletakkan di atas sebuah batu, tiba-tiba batu itu manggelinding membawa pakaiannya. Musa berlari mengejarnya sambil berteriak, Hai batu! tinggalkan pakaianku! Hai batu! tinggalkan pakaianku! Akibatnya orang-orang Israel melihat aurat Musa. Mereka berkata, Demi Allah, ternyata dia tidak apa-apa. Setelah batu itu berhenti Musa mengambil pakaiannya dan memukul batu itu. Abu Hurairah ra. berkata, Demi Allah, pada batu itu terdapat bekas pukulan Musa, tujuh atau enam kepalan
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 513

182. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah ra. ia berkata,
Di saat Kakbah direhabilitasi, Nabi saw. dengan Abbas mengangkat batu. Abbas berkata kepada Nabi saw, Letakkan kainmu di pundak untuk alas batu. Ketika melakukannya beliau tersungkur dan mata beliau memandang ke langit. Sambil berdiri beliau bersabda, Kainku, kainku. Kemudian beliau mengenakan kainnya lagi
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 514

183. Hadis riwayat Abu Said Al Khudri ra. ia berkata,
Rasulullah saw. pernah melewati rumah seorang sahabat Anshar. Lalu beliau menyuruh seorang untuk memanggilnya. Sahabat itu keluar dengan keringat menetes dari kepalanya. Beliau bertanya, Apakah kami membuatmu tergesa-gesa ؟ Sahabat itu menjawab, Benar, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Bila kamu tergesa-gesa sehingga tidak jadi keluar mani, kamu tidak perlu mandi, tetapi harus berwudu
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 521

184. Hadis riwayat Ubai bin Kaab ra. ia berkata,
Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang lelaki yang menggauli istrinya tetapi tidak sampai mengeluarkan mani. Beliau bersabda, Basuh bagian yang mengenai istri, lalu berwudu dan salat
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 522

185. Hadis riwayat Usman bin Affan ra.
dari Khalid bin Zaid Al Juhaini, ia bertanya kepada Usman, Bagaimana pendapat Anda mengenai seorang lelaki yang menggauli istrinya tapi tidak sampai mengeluarkan mani ؟ Usman menjawab, Dia harus berwudu seperti wudu untuk salat dan membasuh alat kelaminnya. Usman berkata, Aku pernah mendengar hal itu dari Rasulullah saw.
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 524

186. Hadis riwayat Abu Hurairah ra. ia berkata,
Nabi saw. bersabda, Bila seorang lelaki duduk di antara empat dahan istrinya dan menggaulinya, maka ia wajib mandi
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 525

187. Hadis riwayat Ibnu Abbas ra. ia berkata,
Rasulullah saw. pernah makan bahu kambing kemudian salat tanpa berwudu
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 531

188. Hadis riwayat Amr bin Umaiah ra. bahwa
dia melihat Rasulullah saw. mengiris daging (bahu kambing) dan memakannya, lalu beliau salat tanpa berwudu
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 533

189. Hadis riwayat Maimunah, istri Nabi ra. ia berkata,
Nabi saw. pernah makan bahu kambing di rumahnya, lalu salat tanpa berwudu lagi
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 535

190. Hadis riwayat Ibnu Abbas ra. ia berkata,
Nabi saw. pernah minum susu, setelah itu beliau minta air untuk berkumur dan bersabda, Sesungguhnya susu itu mengandung lemak
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 537

191. Hadis riwayat Abdullah bin Zaid bin Asyim Al Anshari ra. ia berkata
bahwa kepada Nabi saw. dilaporkan ada seorang lelaki nampaknya keluar angin dalam salatnya. Beliau bersabda, Dia tidak perlu membatalkan salatnya, hingga ia mendengar suara atau mencium baunya
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 540

192. Hadis riwayat Ibnu Abbas ra. ia berkata bahwa
seorang budak milik Maimunah pernah diberi sedekah seekor kambing yang kemudian mati. Ketika Rasulullah saw. lewat dan melihatnya, beliau bersabda, Mengapa kulitnya tidak kamu ambil, lalu kamu samak sehingga dapat dimanfaatkan ؟ Mereka berkata, Itu bangkai wahai Rasulullah. Beliau menjawab, Yang dilarang adalah memakannya
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 542

193. Hadis riwayat Aisyah ra. ia berkata,
Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan. Ketika tiba di Baida' atau Zatul Jaisy kalungku terputus. Beliau berhenti untuk mencarinya. Orang-orangpun ikut berhenti. Saat itu mereka tidak mempunyai air sama sekali, lalu mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, Tidakkah kamu melihat apa yang diperbuat Aisyah ؟ Ia telah membuat Rasulullah saw. dan orang-orang lain berhenti, padahal mereka tidak mempunyai air sedikitpun juga. Kemudian Abu Bakar datang ketika Rasulullah saw. sedang tidur dipangkuanku. Ia berkata, Kamu telah menahan Rasulullah saw. dan orang-orang lain, padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali. Abu Bakar mencelaku dan berbicara banyak, lalu memukul lambungku dengan tangannya. Aku tidak dapat bergerak karena Rasulullah saw. tidur di atas pahaku, hingga beliau bangun keesokan harinya tanpa ada air sedikitpun. Kemudian Allah menurunkan ayat tayammum dan mereka bertayamum. Sehubungan dengan itu, Usaid bin Al Hudhair (salah seorang pimpinan) berkata, Itu bukanlah berkah yang pertama bagimu, hai keluarga Abu Bakar. Aisyah berkata, Kemudian kami mencari unta yang aku kendarai sebelumnya, ternyata kalung itu ada di bawahnya
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 550

194. Hadis riwayat Ammar ra.
dari Syaqiq ia berkata, Aku pernah duduk bersama Abdullah dan Abu Musa Asyari. Abu Musa berkata, Hai Abu Abdur Rahman, apa pendapatmu bila seorang junub dan tidak mendapatkan air selama sebulan, bagaimana dengan salatnya ؟ Abdullah berkata, Ia tidak boleh bertayamum, walaupun tidak ada air selama sebulan. Abu Musa berkata, Lalu bagaimana dengan ayat dalam surat Al Maidah, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا(...lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih). Abdullah berkata, Bila mereka diberi kemurahan dengan ayat tersebut, maka hampir dapat dipastikan mereka akan bertayamum bila air itu terasa dingin bagi mereka. Abu Musa berkata kepada Abdillah, Apakah kamu belum pernah mendengar cerita Ammar, Aku pernah diutus oleh Rasulullah saw. untuk suatu keperluan. Kemudian saya junub dan tidak mendapatkan air. Aku berguling-guling di tanah seperti binatang, setelah itu aku menghadap Nabi saw. dan menceritakan kejadian itu. Beliau bersabda, Sesungguhnya kamu cukup menepukkan tanganmu demikian sambil menepukkan tangannya di tanah dengan keras, lalu mengusapkan tangan kirinya pada tangan kanan, dan punggung kedua telapak tangan, serta wajah beliau
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 552

195. Hadis riwayat Abul Jahm bin Al Haris bin Shimmah al Anshari ra. ia berkata,
Rasulullah saw. pernah datang dari sumur Jamal dan bertemu dengan seorang lelaki yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau tidak menjawabnya. Ketika beliau tiba di suatu dinding, beliau mengusap wajah dan kedua tangan beliau, kemudian baru menjawab salam
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 554

196. Hadis riwayat Abu Hurairah ra.
dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah bahwa ia pernah ditemui Nabi saw. dalam keadaan junub di salah satu jalan di Madinah. Ia menyelinap pelan-pelan dan pergi mandi, sehingga Rasulullah saw. mencari-carinya. Ketika ia datang lagi, beliau bertanya, Ke mana kamu, hai Abu Hurairah ؟ Ia menjawab, Wahai Rasulullah, Anda bertemu saya, sedangkan saya dalam keadaan junub. Saya tidak senang menemani Anda sebelum saya mandi. Rasulullah saw. bersabda, Maha Suci Allah! Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 556

197. Hadis riwayat Anas ra. ia berkata,
Rasulullah saw. ketika masuk toilet (dan dalam hadis Husyaim bahwa Rasulullah saw. apabila memasuki toilet) beliau berdoa, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan jantan dan setan betina
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 563

198. Hadis riwayat Anas bin Malik ra. ia berkata,
Ketika salat akan dilaksanakan Rasulullah saw. sedang berbisik-bisik dengan seorang laki-laki. Beliau belum melaksanakan salat hingga sahabat-sahabat tertidur
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 564 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar